ngoc bich

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được1
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   1

uoc mo


Ước mơ là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với ,là những điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta đều luôn hướng tới.Vì thế mỗi chúng ta đều có một ước mơ ngay từ khi còn bé.Người ta thường nói ước mơ là một mục đích học tập của con người .Nhất là tuổi trẻ như chúng em đều có ước mơ để thực hiện.
ngoc bich - Ngày 06 tháng 11 năm 2014