minhtri

Vote-up nhận được52
Vote-down nhận được49
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

52   49

học vấn


trinh do hoc van:vi du 5/12..khac voi trinh do van hoa: do la thai do nhan thuc dung dan cach ung xu giao thiep 1 cach co van hoa..
minhtri - Ngày 11 tháng 1 năm 2014