minhtran

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được3
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5   3

sến


để ám chỉ .....xưa, cũ kĩ, không tân thời...(có tính cách miệt thị)
minhtran - Ngày 29 tháng 4 năm 2015