minhnguyet

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được3
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

huyết thống


huyết thống là người trong dòng họ có chung một dòng máu
minhnguyet - Ngày 07 tháng 4 năm 2016