manhbg

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được9
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13 Thumbs up   9 Thumbs down

lmfao


Cái tên LMFAO là một chữ viết tắt từ "Laughing My Fucking Ass Off"
có nghĩa là:cười vãi cả giắm , cười phọt giắm.
manhbg - Ngày 20 tháng 5 năm 2016