maitungque

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được6
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   6 Thumbs down

sĩ diện


sĩ diện là trạng thái tâm lý con người.( chứ hàng hóa không thể dùng từ sĩ diện được) sĩ là người. diện là làm đẹp vẽ bên ngoài còn thực chất bên trong không có gì. chẳng hạn nghèo làm bộ giau. dốt làm bộ thông...tức là dấu đi những cái nhược điểm của con người
maitungque - Ngày 09 tháng 3 năm 2016