maikute

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được5
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   5

bff


bff là best friend forever (bạn thân mãi mãi) ngoài ra còn có nghĩa là big family forever (mãi mãi là gia đình)
maikute - Ngày 08 tháng 10 năm 2013