maikute

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được5
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14 Thumbs up   5 Thumbs down

bff


bff là best friend forever (bạn thân mãi mãi) ngoài ra còn có nghĩa là big family forever (mãi mãi là gia đình)
maikute - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013