lonely

Vote-up nhận được10
Vote-down nhận được1
Điểm:8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

10 Thumbs up   1 Thumbs down

minh tinh


Minh tinh chỉ những người làm một ngành nghề nào đó liên quan đến nghệ thuật và diễn xuất. Họ thường trông rất có vẻ xinh trai đẹp gái.
lonely - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999