linhthunlinhmap

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được8
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   8

siêng năng


siêng năng là đức tính của con người thể hiện ở những việc làm hành động
linhthunlinhmap - Ngày 20 tháng 11 năm 2016