linhthunlinhmap

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được13
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15 Thumbs up   13 Thumbs down

siêng năng


siêng năng là đức tính của con người thể hiện ở những việc làm hành động
linhthunlinhmap - Ngày 20 tháng 11 năm 2016