le quang hung

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được6
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19   6

hữu nghị


tinh cam cua moi nguoi doi voi nhau kha than thiet
le quang hung - Ngày 01 tháng 10 năm 2017