le huynh ngoc huyen

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được1
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

chăm chắm


co nghia la thẳng ,phâm chất tốt tập trung tốt
le huynh ngoc huyen - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999