le huynh bao ngoc

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

triều đại


theo mình thì là một tên gọi của một ông vua
le huynh bao ngoc - Ngày 10 tháng 11 năm 2017