ko hoi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được3
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   3 Thumbs down

nghị luận


la danh gia nhan xet lai van de phe binh va to cao
ko hoi - Ngày 24 tháng 11 năm 2016