ko can bik

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được2
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

ước mơ


uoc mo la nhung dieu ta mong muon, ai cung co uoc mo, ko it thi nhieu. Nhung de uoc mo tro thanh hien thuc thi phai xem ta co biet vung trong cho uoc mo cua minh hay ko
ko can bik - Ngày 26 tháng 12 năm 2016