khiem

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được14
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

8   14

học tập


la tiep thu nhung tri thuc cua nhan loai
khiem - Ngày 03 tháng 4 năm 2015