khang_121

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được2
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

kho tàng


những tri thức vô giá của nhân dân ta từ bao đời nay truyền lại
khang_121 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999