kha kha

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được6
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   6

phương phi


và phương phi chỉ dùng chỉ cho người đàn ông.
kha kha - Ngày 11 tháng 7 năm 2013