kha kha

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được6
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   6 Thumbs down

phương phi


và phương phi chỉ dùng chỉ cho người đàn ông.
kha kha - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999