kawaii

Vote-up nhận được65
Vote-down nhận được29
Điểm:35 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

65   29

kawaii


kawaii có nghĩa là một thứ gì đó rất xì tin và dễ thương
kawaii - Ngày 23 tháng 10 năm 2013