jarda pham

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được7
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7 Thumbs up   7 Thumbs down

hèn hạ


nhỏ nhen,nhút nhát và chịu nhục dẻo dai,,không bao giờ biết hiểu hai chữ VƯƠN LÊN và LÒNG TỰ TRỌNG !!!!
jarda pham - Ngày 09 tháng 10 năm 2016