iwa2410

Vote-up nhận được23
Vote-down nhận được8
Điểm:14 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

23   8

thể tích


thể tích là lượng không gian mà vật đó chiếm.
iwa2410 - Ngày 19 tháng 2 năm 2014