huynh trung

Vote-up nhận được92
Vote-down nhận được63
Điểm:30 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

92   63

âm nhạc


Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh (chất giọng) để diễn đạt tình cảm, xúc cảm của con người.
huynh trung - Ngày 03 tháng 1 năm 2014