hoanglinh2814

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

ái nam ái nữ


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hoanglinh2814 - Ngày 09 tháng 4 năm 2017   NSFW / 18+

2

0   0

ái nam ái nữ


có bộ phận sinh dục ngoài ko giống của nam cũng ko giống của nữ
hoanglinh2814 - Ngày 09 tháng 4 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận