hoa kim thi vo

Vote-up nhận được10
Vote-down nhận được5
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

10 Thumbs up   5 Thumbs down

sự vật


danh tu chi su vat dung de chi con nguoi ,dong vat ,do vat , cay coi ,khai niem ,don vi .
hoa kim thi vo - Ngày 27 tháng 10 năm 2016