hieunhi

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được6
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   6

h


là câu chuyện viết lại những kí ức trong quá khứ có thật dể người đọc hiểu thêm về người viết cũng như nỗi niềm của người đó
hieunhi - Ngày 25 tháng 8 năm 2013