hello kitty

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được16
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11   16

gan góc


có tinh thần làm việc gì cũng phải làm tôi cũng không bỏ cuộc
là một người can đảm dũng cảm
hello kitty - Ngày 22 tháng 8 năm 2015