hanhnguyen

Vote-up nhận được31
Vote-down nhận được21
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

31   21

xitrum


Xitrum mang nhiều nghĩa khác nhau, ở mỗi hoàn cảnh nó lại có vai trò khác nhau, nhưng đặc biệt nó được dùng như một tính từ chỉ những người thấp,bé,nhưng dễ thương,......
VD: bạn kia xitrum ghê=bạn kia nhìn thấp bé nhưng dễ thương ghê=bạn kia ngộ ghê........
hanhnguyen - Ngày 02 tháng 1 năm 2014