haiz123

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được4
Điểm:20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25   4

haizzz


haizzz là sự thở dài khi mk khó chịu 1 cái j đó
VD: Ny của bn bỏ bạn rồi!
HAIZZZZZZZZ< HUHUHUHUHUHU K CHỊU ĐÂU
Ny: Viết tắt của Ng iu
haiz123 - Ngày 16 tháng 8 năm 2017

2

0   0

haizzz


haizzz là sự thở dài khi mk khó chịu 1 cái j đó
VD: Ny của bn bỏ bạn rồi!
HAIZZZZZZZZ< HUHUHUHUHUHU K CHỊU ĐÂU
Ny: Viết tắt của Ng iu
haiz123 - Ngày 16 tháng 8 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận