ha ngan

Vote-up nhận được1754
Vote-down nhận được725
Điểm:1028 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1754 Thumbs up   725 Thumbs down

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999