ha ngan

Vote-up nhận được1733
Vote-down nhận được722
Điểm:1010 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1733   722

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013