ha ngan

Vote-up nhận được1748
Vote-down nhận được725
Điểm:1022 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1748   725

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013