ghhhh

Vote-up nhận được36
Vote-down nhận được28
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

36   28

hữu nghị


là nói về tình bạn bè của nước ta vói nước khác!
ghhhh - Ngày 09 tháng 4 năm 2015