gfs

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được3
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   3

lẳng lơ


lẳng lơ là làm lơ mọi chuyện sung qanh , làm lơ mọi chuyện về mình . có cặp mắt lẳng lơ .
gfs - Ngày 20 tháng 3 năm 2017