ffsbvhgt

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được7
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12 Thumbs up   7 Thumbs down

phụ mẫu


có nghĩa là cha mẹ dịch ra từ thuần việt
ffsbvhgt - Ngày 21 tháng 10 năm 2016