duytan

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được2
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   2

bóc lột


nói về hành động người chủ trả công rất thấp so với công sức người làm việc đã bỏ ra; việc người chủ làm giàu trên sự vắt kiệt sức lực người làm công
duytan - Ngày 11 tháng 5 năm 2015