duy thi197676

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

đổi chác


đổi cái này để lấy cái khác .ví dụ:đổi chác hàng hóa .trong đó đổi chác la từ ghép đẳng lập
duy thi197676 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999