duy nguyen

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được7
Điểm:-5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   7

hãnh tiến


Các bạn trả lời kiểu người mù xem voi! Phải hiểu "hãnh" là gì và tiến là gì? Hai chữ ghép lại với nhau để thành một nghĩa thứ ba. Thí dụ:
Ao 'muốn' ước 'mong' > ao ước là 'mong muốn' Cái gì mình muốn mà chưa có và mong được có. Vậy mới gọi là định nghĩa chứ!
Theo cách trên, vậy, hãnh là 'hãnh diện'? và tiến là "tiến thân, tiến lên, đi tới'?
Thú that tôi nói tiếng Việt gần mòn răng (từ 1945 đến nay) nhưng đây là lần đầu tôi nghe hai chữ 'hãnh tiến.
duy nguyen - Ngày 24 tháng 11 năm 2013