ducngu

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được4
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   4

dân ca


bai hát mang đặc trưng của từng vùng miền, được nhiều người biết đến, được truyền miệng qua các thế hệ và thường các bài hát này không rõ người sáng tác, người sau có thể thêm bớt nội dung, vì vậy nó ngày càng phong phú và đa dạng.
ducngu - Ngày 04 tháng 12 năm 2013