duc dung

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được13
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15   13

trung nghĩa


hết long sốt trắng với việc nghĩa : Lòng trung nghĩa của văn thân yêu nước
duc dung - Ngày 28 tháng 2 năm 2017

2

0   0

trung nghĩa


hết long sốt trắng với việc nghĩa : Lòng trung nghĩa của văn thân yêu nước
duc dung - Ngày 28 tháng 2 năm 2017
Ý nghĩa này không được chấp thuận