duc

Vote-up nhận được26
Vote-down nhận được9
Điểm:16 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

26   9

tai nạn


là những chuyện không may mắn xảy ra, ngoài ý muốn
duc - Ngày 04 tháng 3 năm 2015