doingheohetxu0

Vote-up nhận được25
Vote-down nhận được12
Điểm:12 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

25 Thumbs up   12 Thumbs down

hoàng hôn


hoàng hôn có nghĩa là :khoảng thời gian mặt trời mới lặn, ánh sáng yếu ớt và mờ (trong câu thơ "Chiều trời lảng lảng bóng hoàng hôn" của nhà thơ bà huyện thanh quan)
doingheohetxu0 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999