dinh thi cam trinh

Vote-up nhận được92
Vote-down nhận được49
Điểm:42 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

92 Thumbs up   49 Thumbs down

thiên nhiên


thien nhien la nhung j khong do con nguoi tao ra
dinh thi cam trinh - 00:00:00 UTC 21 tháng 10, 2014