diendankienthuc.net

Vote-up nhận được17
Vote-down nhận được19
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (25)

1

14   18

dân cư


Thuật ngữ chỉ chung tất cả những người dân sinh sống trên một lãnh thổ. Tuỳ điều kiện của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội mà dân cư các lãnh thổ khác nhau có tập quán cư trú, sản xuất và tiêu dùng khác nhau. Cũng tuỳ thuộc vào các điều kiện trên và trình độ [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

2

1   0

8. âm thoa


. Dụng cụ dùng để phát một âm có tần số (độ cao) chuẩn. Thường là một thanh thép đặc biệt uốn thành hình chữ U, gắn vào một cán đỡ.
Nguồn: diendankienthuc.net

3

1   0

dải đô thị


Hình thức phân bố dân cư đô thị theo lãnh thổ ở cấp cao nhất, hình thành do sự liên kết các cụm đô thị sát nhau như một dải liền nhau.
Nguồn: diendankienthuc.net

4

1   1

át lát


Một tập hợp có hệ thống hoàn chỉnh các bản đồ có liên quan hữu cơ với nhau, chỉnh hợp và bổ sung cho nhau, được xây dựng theo một đề cương chung, hợp thành một thể thống nhất. Từ "Atlat" xuất hiện lần đầu tiên trên bìa tập bản đồ của Mecato (1512 - 94). Atla [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

5

0   0

2. acquy axit


Acquy axit còn gọi là acquy chì, gồm những bản chì có lỗ nhúng trong dung dịch axit sunfuric. Những lỗ của cực dương được nhồi đầy chất Pb3O4, những lỗ cực âm được nhồi chất PbO. Khi nạp điện, PbO bị khử mất oxi thành chì Pb, còn cực dương xuất hiện chì ôxit PbO2. Khi ph [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

6

0   0

4.âm


Âm mà tai ta nghe được là những sóng đàn hồi lan truyền trong các môi trường vật chất, có tần số từ 16 hec đến 20 kilôhec. Âm không truyền được trong chân không. Tai người cũng không nghe được các hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 hec, và các siêu âm có tần số lớn hơn 20 kilôh [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

7

0   0

6. ẩm kế


Dụng cụ dùng để xác định độ ẩm của không khí. Có nhiều loại ẩm kế khác nhau. Ẩm kế tóc dựa vào tính chất của sợi tóc, dài ra khi độ ẩm tăng và co lại khi độ ẩm giảm. Ẩm kế Ôguyxtơ hay ẩm kế bay hơi gồm có hai nhiệt kế giống nhau. Bầu của một nhiệt kế bọc [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

8

0   0

10. ampe.giờ


Đơn vị điện lượng, có trị số bằng điện lượng mà dòng điện 1ampe tải qua tiết diện ngang của dây dẫn trong 1 giờ. Kí hiệu: Ah. 1 (Ah) = 3600 (C). View more random threads: Bộ khung của vũ trụ Edison Tìm Cách Tập Trung ánh Sáng Cứu Mẹ. Tinh tế là đây ;) Phát hiện một l [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

9

0   0

12. ảnh


Ảnh của một điểm A cho bởi một dụng cụ quang học Q. Quang cụ này biến chùm ánh sáng nón phát ra đi từ A thành một chùm ánh sáng khác, nếu chùm này (gọi là chùm ló) thực sự hội tụ tại một điểm A' thì A' gọi là ảnh thực của A (hình). Nếu chùm ló là phân kỳ, chỉ có c [..]
Nguồn: diendankienthuc.net

10

0   0

14. anion


Iôn mang điện tích âm. Gọi như vậy vì khi dòng điện đi qua dung dịch điện phân, aniôn đi về phía anốt. Aniôn được ký hiệu bằng ký hiệu hóa học có thêm 1 hoặc 2 dấu trừ tùy theo nó mang 1 hay 2 điện tích nguyên tố. Ví dụ:SO4--là aniôn mang 2 điện tích nguyên tố âm.
Nguồn: diendankienthuc.net