diemthuxua

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   2

đại hội


Nhiều người lầm tưởng đại hội là hội nghị lớn. thật ra chữ đại trong đại hội có nghĩa là thay thế (đại số là dùng ký tự thay cho số; đại diện là thay mặt; đại biểu là người thay mặt cho một tập thể, một nhóm người...) đại hội là chữ viết tắt của cụm từ hội nghị đại biểu, không phải là hội lớn như cách dùng sai của rất nhiều người. Vậy đại hội là hội nghị của những đại biểu (đội khi đại hội không đầy chục người như đại hội đảng lần đầu tiên ở Hồng Kông)
diemthuxua - Ngày 27 tháng 12 năm 2017