dianna quai

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được7
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6 Thumbs up   7 Thumbs down

thiêng liêng


Thiêng liêng nghĩa là :cao quý cũng có thể là quan trọng nhất.v.v....Nhưng hiểu một cách đơn giản nhất là thiêng liêng là cao quý,đáng tôn thờ,rất quan trọng.
dianna quai - Ngày 20 tháng 9 năm 2016