crisduong

Vote-up nhận được22
Vote-down nhận được8
Điểm:13 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

22   8

đậu xanh rau má


Đậu xanh rau má tức là Đậu má.. cách nói tránh của một số bạn trong giới trẻ nhằm giảm bớt sức nặng cho câu.
crisduong - Ngày 09 tháng 12 năm 2013