coto kata

Vote-up nhận được71
Vote-down nhận được16
Điểm:54 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

71   16

tài nghệ


khả năng giõi trong một công việc gì đó. nghệ là nghề nghiệp. tài là tài giõi. khả năng làm việc xuất sắc trong một lãnh vực nghề nghiệp nào đó gọi là tài nghệ.
coto kata - Ngày 11 tháng 11 năm 2013