chungnguyen

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được3
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

13 Thumbs up   3 Thumbs down

khôi nguyên


Khôi: Khôi ngô, tuấn tú,sáng sủa.
Nguyên: Nguyên bản, đỗ đầu khoa bảng.
Khôi Nguyên: Người thông minh, tài giỏi, văn thao võ lượt, khôi ngô, tuấn tú, đỗ đạt danh vị cao trong xã hội.
chungnguyen - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999