chungnguyen

Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được2
Điểm:10 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

11   2

khôi nguyên


Khôi: Khôi ngô, tuấn tú,sáng sủa.
Nguyên: Nguyên bản, đỗ đầu khoa bảng.
Khôi Nguyên: Người thông minh, tài giỏi, văn thao võ lượt, khôi ngô, tuấn tú, đỗ đạt danh vị cao trong xã hội.
chungnguyen - Ngày 19 tháng 11 năm 2013