chithanh2907

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được7
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19 Thumbs up   7 Thumbs down

tri ân


Tri là nhớ mãi mãi không quên, Ân là ân tình Suy ra Tri Ân là ghi nhớ Ân tình của người đối với mình
chithanh2907 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999