chithanh2907

Vote-up nhận được19
Vote-down nhận được7
Điểm:11 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

19   7

tri ân


Tri là nhớ mãi mãi không quên, Ân là ân tình Suy ra Tri Ân là ghi nhớ Ân tình của người đối với mình
chithanh2907 - Ngày 09 tháng 11 năm 2013