chip vip tg

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được6
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

7   6

hâm


hâm là hấp, mà hấp là khùng
chip vip tg - Ngày 21 tháng 6 năm 2014