cheryl

Vote-up nhận được29
Vote-down nhận được31
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

29 Thumbs up   31 Thumbs down

ấn tượng


cảm giác về cái gì đó lưu lại trong ta ko thể nào quên đc. Ấn tượng thì thường là ấn tượng tốt
cheryl - Ngày 13 tháng 9 năm 2014