charlie ngo

Vote-up nhận được35
Vote-down nhận được31
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

35 Thumbs up   31 Thumbs down

sang chảnh


Sang chảnh là một từ mới được kết hợp từ sang trong tên của một hiện tượng mạng 2014 là kenny sang và cá tính của anh ta là những phát ngôn chảnh đến mức gây sốc, cộng đồng mạng gọi là sang chảnh ***
charlie ngo - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013