caube_rungxanh731

Vote-up nhận được171
Vote-down nhận được59
Điểm:111 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

171 Thumbs up   59 Thumbs down

khiêm nhường


Là bản chất tốt của một người : Biết lắng nghe ,không khoe khoang hay nhận lấy cái tốt về bản thân mình . Mà luôn luôn học hỏi và khen ngợi người khác !(GOOD)
caube_rungxanh731 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999