caube_rungxanh731

Vote-up nhận được162
Vote-down nhận được56
Điểm:105 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

162   56

khiêm nhường


Là bản chất tốt của một người : Biết lắng nghe ,không khoe khoang hay nhận lấy cái tốt về bản thân mình . Mà luôn luôn học hỏi và khen ngợi người khác !(GOOD)
caube_rungxanh731 - Ngày 22 tháng 6 năm 2015